Înregistrare mărcă națională în România

Aspecte care contează

1
Marca națională
este marca înregistrată direct într-o țară, prin sistemul național de înregistrare mărci. În România, mărcile se înregistrează la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci) și beneficiază de protecție doar pe teritoriul României.

Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiţia ca aceste semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi şi să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităţilor competente şi publicului să stabilească cu claritate şi precizie obiectul protecţiei conferite titularului lor.

2
Avantajele mărcii înregistrate
 • conferă o mai mare încredere în fața clienților, partenerilor și furnizorilor și a oricărei părți terțe cu care interacționează;
 • conferă titularului un drept exclusiv asupra denumirii și/sau reprezentării grafice a mărcii pentru produsele și/sau serviciile protejate, precum și dreptul de a interzice terților utilizarea mărcii fără consimțământul său explicit;
 • din punct de vedere contabil, marca reprezintă un activ care poate fi vândut, închiriat, gajat sau evaluat, putând contribui semnificativ la creșterea valorii de piață a întreprinderii deținătoare;
 • în plan comercial, marca este baza strategiei de marketing și vânzări, un postament esențial în contruirea unui brand, generând reputație și o bază stabilă de clienți.
3
Tipuri generale de mărci
Există aproximativ 10 tipuri de mărci care se pot înregistra, definite în funcție de caracteristicile produselor / serviciilor ce se doresc protejate, însă cele mai des întalnite sunt următoarele tipuri de mărci:
 • verbală – poate lua forma unui slogan sau a unei denumiri scrise în formă standard, conținând caratere și numere sau secvențe de caractere;
 • figurativă – reprezentată prin intermediul unei imagini care constă exclusiv în elemente figurative sau într-o combinație de elemente verbale și figurative;
 • de culoare – utilizată pentru a înregistra o culoare ca element distinctiv al produselor și serviciilor;
 • tridimensională – reprezentată prin intermediul unei forme tridimensionale.
4
Durata protecției
Titularul mărcii beneficiază de protecție provizorie încă din momentul depunerii cererii de înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). Protecția va deveni definitivă odată cu emiterea deciziei oficiale de admitere la înregistrare și a certificatului de înregistrare a mărcii.

O marcă înregistrată oferă protecție pentru o perioada de 10 ani, cu posibilitatea de a fi reînnoită la împlinirea fiecărei perioade de 10 ani, fără a exista o limită cu privire la numărul de reînnoiri posibile.

5
Durata procedurii
Durata procedurii de înregistrare a unei mărci este de aproximativ 8 luni de zile din momentul depunerii cererii până la emiterea certificatului de înregistrare. Termenul menționat este valabil în cazul în care nu sunt formulate obiecții de către OSIM (avize de refuz provizoriu) sau de către terți (opoziții sau contestații).

Pașii care trebuie urmați la înregistrarea unei mărci la OSIM sunt următorii:

 • depunerea cererii și a documentelor care fac obiectul înregistrării mărcii la OSIM;
 • constituirea depozitului național reglementar în urma examinării de către OSIM a cererii și a documentelor depuse, precum și admiterea sau respingerea acesteia;
 • în cazul admiterii cererii de înregistrare, OSIM va dispune publicarea acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) în maxim 7 zile;
 • ulterior etapei de publicare, dacă cererea nu a avut formulată nici o opoziție sau opoziția nu a fost adminsă, solicitantul va trebui să achite taxa către OSIM pentru eliberarea certificatului de înregistrare, valabil 10 ani.

În termen de doua luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană interesata poate formula observații privind cererea de înregistrare a mărcii, pentru oricare din motivele relative de refuz prevazute la art 6. din LEGEA nr. 84 din 15 aprilie 1998.

OSIM examinează pe fond cererea de înregistrare a mărcii și hotărăște, admiterea înregistrării mărcii, în tot sau în parte, sau respingerea înregistrarii acesteia, într-un termen de maximum 6 luni de la publicarea acesteia cu condiția achitării taxei de examinare a cererii prevăzută de lege.

Consiliere specializată

Vrei să înregistrezi o marcă în România și dorești să elimini orice grijă în această privință? Echipa Trade Protect te poate consilia în cadrul acestui proces.

Costurile de înregistrare a unei mărci la OSIM sunt reprezentate de câteva taxe, printre care cea de depunere a cererii și cea de publicare a mărcii, a cărei valoare depinde de tipul de marcă și dacă aceasta va fi color sau alb-negru. Vor putea exista costuri suplimentare și în funcție de numărul de clase NISA din care fac parte.