Politică de prelucrare a datelor personale

Societatea Sellmark Media SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J16/1537/2017, cod unic de inregistrare 37731328, functioneaza in conformitate cu legile din Romania, respecta confidentialitatea datelor personale furnizate de persoanele vizate si se angajeaza sa o protejeze prin respectarea prezentei Politici de prelucrare a datelor.

Prezenta notă de informare explică cum și în ce condiții sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal de către portalul www.tradeprotect.ro precum și drepturile dumneavoastră în domeniul datelor cu caracter personal prevazute de către Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (numit in continuare RGPD) , Legea nr. 190/2018 precum și de celelalte acte normative aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor care vizitează portalul www.tradeprotect.ro în vederea realizării unei activități de informare publică în domeniul proprietatii intelectuale prin oferirea catre public a unui instrument de consultare online care permite oricărui utilizator de internet să caute, în mod gratuit, informatii despre domeniul proprietatii intelectuale.
De asemenea, datele cu caracter personal sunt colectate atunci cand persoanele care viziteaza www.tradeprotect.ro solicita informatii suplimentare referitoare la acest domeniu in vederea realizarii activitatii de informare in domeniul proprietatii intelectuale. Datele cu caracter personal sunt prelucrate atunci cand persoanele care viziteaza www.tradeprotect.ro intentioneaza contractarea de servicii in domeniul proprietatii intelectuale.

Baza legală a prelucrărilor
Prelucram datele cu caracter personal in temeiul art. 6 alin. 1 lit. e) din RGPD atunci cand persoanele vizate viziteaza www.tradeprotect.ro in vederea cautarii de informatii despre domeniul proprietatii intelectuale sau cand solicita informatii despre chestiuni din acest domeniu (prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public).
Prelucram datele cu caracter personal in temeiul art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD atunci persoanele vizate care viziteaza www.tradeprotect.ro sunt interesate sau intentioneaza contractarea de servicii in domeniul proprietatii intelectuale (prelucrarea este necesară pentru pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract).

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Atunci când utilizați sau accesați platforma www.tradeprotect.ro, putem colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • Adresa de IP utilizată de Dvs. pentru vizitarea acestui website sau accesarea unui serviciu oferit pe acest website; aceste informații sunt fie colectate automat de software-ul instalat pe serverul care găzduiește acest website, fie furnizate în scopul asigurării securității acestui website de aplicații de tip firewall, fie prelucrate pentru a identifica și filtra cererile legitime, de cele nelegitime (spam) ori pentru a identifica și filtra cererile repetate ori abuzive care utilizează aceeași adresă de IP;
 • Sistemul de operare, browser-ul și versiunea de browser utilizate atunci când accesați acest website; aceste informații sunt colectate automat de software-ul instalat pe serverul care găzduiește acest website și sunt colectate exclusiv în scop statistic, fiind transmise în mod automat de dispozitivul Dvs. / terminalul utilizat pentru accesarea acestui website;
 • Data și ora accesării; aceste informații sunt colectate automat de serverul pe care este instalat acest website și sunt de asemenea utilizate numai în scop statistic;
 • Datele pe care ni le furnizați Dvs. atunci când completați formularele de contact disponibile pe www.tradeprotect.ro, ce includ în principal: numele și prenumele Dvs., adresa Dvs. de e-mail și/sau – opțional – numărul Dvs. de telefon;
 • Datele pe care ni le furnizați atunci când completați formularul de upload CV disponibil pe www.tradeprotect.ro, ce includ în principal: numele și prenumele Dvs., adresa de corespondență, adresa de e-mail, CV-ul Dvs., sexul și statutul civil (dacă acestea sunt menționate în CV-ul Dvs.), și/sau – opțional – imaginea Dvs. (dacă aceasta este furnizată/atașată odată cu CV-ul Dvs.);
 • Datele pe care ni le furnizați atunci când efectuați o plată cu cardul. Vă informăm că atunci când optați pentru plata cu cardul pe website-ul nostru, prelucrăm doar numele și prenumele Dvs., iar datele cardului Dvs. sunt transmise direct către Stripe, Inc. (510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA), care procesează plata Dvs. Politica Stripe Inc. privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Acest website nu stochează datele cardului Dvs.
 • Orice alte informații pe care ni le furnizați atunci când comunicați cu noi prin orice alte mijloace (de ex. prin e-mail sau telefonic).

Sursa datelor cu caracter personal
In ceea ce priveste numele si prenumele ale deținătorului persoana fizica al unei marci, am preluat aceste date de pe site-urile publice TmView.org, markaria.com si trademarkia.com.
Colectam datele direct de la dumneavoastră prin intermediul formularelor de contact aflate pe site-ul www.tradeprotect.ro.

Perioada de stocare a datelor
Portalul www.tradeprotect.ro nu stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal.

Securitatea datelor
Pentru protecția completa a datelor dumneavoastra luăm măsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate și pentru a asigura disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea datelor.
In vederea protejarii drepturilor si libertăților persoanelor vizate am pseudonimizat prenumele detinatorilor persoane fizice ai marcilor afisate pe www.tradeprotect.ro.
În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, veți fi notificați cu privire la acest lucru.

Luarea unor decizii automate și crearea de profiluri
Nu efectuam prelucrari de date personale in mod automat automat si nici nu cream profiluri.

Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor
In temeiul art. 15-22 din RGPD, vă sunt garantate următoarele drepturi in ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • dreptul la informare – Persoanele vizate ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate au dreptul de a primi informatii despre operatiunile de prelucrare efectuate.Dreptul este prevazut de art. 13 si art. 14 din RGPD.
 • dreptul de acces la date – puteti formula cerere prin care puteți obține confirmarea faptului că vă sunt prelucrate date cu caracter personal și prin care puteți avea acces la categoriile de date prelucrate și informații suplimentare referitoare la prelucrările efectuate, ori, după caz, puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Dreptul este prevazut de art. 15 din RGPD.
 • dreptul la rectificare – puteți obține, fără întârzieri nejustificate, corectarea (rectificarea) datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu dumneavoastră. Dreptul este prevazut de art. 16 din RGPD.
 • dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – puteți solicita și obține ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Trebuie sa dam curs acestei acestei cereri daca:
  a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
  b) va opuneti prelucrarii din motive legate de situatia dumneavoastra particulara;
  c) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  d) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ne revine.

Cu toate acestea, nu trebuie sa dam curs cererii de ștergere in cazul in care datele sunt necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 • pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;
 • in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul este prevazut de art. 17 din RGPD.

 • dreptul la restricţionarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci cand:
 • contestati exactitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucram, pe perioada cat verificam exactitatea datelor;
 • prelucrarea datelor este nelegala, si doriti doar restrictionarea prelucrarii acestora;
 • datele cu caracter personal nu ne mai sunt necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost prelucrate si ne solicitati acele date pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • v-ati opus prelucrarii conform art. 21 din RGPD si solicitati restrictionare pe timpul cat verificam daca primeaza interesul nostru legitim pentru prelucrare.

Dreptul este prevazut de art. 18 din RGPD.

 • dreptul la portabilitatea datelor – cand prelucram datele fie in baza consimtamantului dumneavoastra, fie pentru executarea unui contract la care sunteti parte sau pentru a face demersuri inainte de incheierea unui contract la cererea dumneavoastra, puteți primi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, astfel încât să se poată face transferul acestora către un alt operator, în mod automat. Dreptul este prevazut de art. 20 din RGPD.
 • dreptul la opoziție – puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite situații și doar în cazul în care prelucrarea în cauză are ca temei îndeplinirea unei sarcini de interes public ori se bazează pe interesul legitim al operatorului. Dreptul este prevazut de art. 21 din RGDP.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate – Acest drept este aplicabil in cazul in care procesul decizional individual automatizat produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza intr-o masura semnificativa. Dreptul este prevazut de art. 22 din RGPD.
 • dreptul de a depune o plangere – Daca aveti o nemultumire cu privire la modul in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati pentru a va putea solutiona cererea. De asemenea, puteti contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Dreptul este prevazut de art. 77 din RGPD.

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, puteţi contacta www.tradeprotect.ro prin formularul de contact aflat la adresa www.tradeprotect.ro/contact

Informații suplimentare
De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa oricarei instante competente sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa acesteia: Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr 28-30, Sector 1, București, cod 010336, Romania, email: anspdcp(at)dataprotection.ro, tel: +40.318.059.211, +40.318.059.212, www.dataprotection.ro.