Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, a fost modificată fiind acum în acord cu normele europene. Pe lângă schimbarea procedurii după modelul european, noile norme impun titularilor de mărci o serie de acțiuni ce trebuie întreprinse în perioada imediat următoare pentru a se bucura de protecția mărcilor ca și până acum.

Principalul aspect ce trebuie avut în vedere de către titularii de mărci este reprezentat de noile condiții ce impun indicarea precisă a produselor și serviciilor din clasele de protecție, condiții ce trebuie îndeplinite atât solicitanți cât și de titularii de mărci într-un termen relativ scurt.

Astfel, clasele de produse și servicii descrise în termeni generali sau vagi, vor fi interpretate ca incluzând doar sensul literal al acelor termeni, iar pentru a evita o astfel de restrângere, titularii de mărci trebuie să depună la OSIM până pe data de 30 Septembrie 2020, o „declarație de explicitare”, în care să precizeze clar produsele și serviciile pentru care dorește protecție.

Necesitatea declarației de explicitare

În lipsa acestei declarații protecția va fi ineficientă și se va ajunge în situatia în care titularul unei mărci anterioare nu se va putea opune cu succes în fața unei cereri de înregistrare de marcă cu denumire similară ori chiar identică și clase de protecție identice, pe motiv că produsele nu sunt considerate similare/complementare, chiar dacă fac parte din aceeași Clasă. Cu titlu de exemplu Clasa 9 include atât „casa de marcat”, cât și „extinctorul ”, produse care nu pot fi considerate a fi similare ori complementare.

Nici mărcile înregistrate cu întreg titlul unei clase de protecție nu sunt la ferite de noile modificări, dupa cum prevede art. 92:

(1) Titularii mărcilor înregistrate în raport cu întreg titlul unei clase din Clasificarea de la Nisa pot declara că intenţia lor la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii a fost de a solicita protecţia unor produse sau servicii în afara celor acoperite de sensul literal al titlului clasei respective, cu condiţia ca produsele sau serviciile astfel indicate să fie incluse în lista alfabetică a clasei respective din ediţia Clasificării de la Nisa în vigoare la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune la OSIM până la data de 30 septembrie 2020 şi precizează în mod clar şi precis produsele şi serviciile, altele decât cele acoperite de sensul literal al indicaţiilor oferite de titlul clasei, la care se referea iniţial intenţia titularului. OSIM modifică Registrul mărcilor în mod corespunzător.

(4) În cazul mărcilor pentru care nu se depune nicio declaraţie în termenul prevăzut la alin. (2) se consideră că de la expirarea termenului respectiv acestea desemnează doar produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicaţiilor cuprinse în titlul clasei respective.

Pentru a exemplifica putem lua Clasa 35 al cărui titlu nu include în sensul literal „comerțul cu diferite produse”, serviciu urmărit de majoritatea solicitanților de marcii.

În cazul solicintaților de mărci care depun cerere de înregistrare după data de 13 Iulie 2020, aceștia vor putea alege produsele si serviciile din listele OSIM. Trebuie acordată o atentie sporită la completarea Claselor pentru a enumera cât mai clar produsele și serviciile pentru care se dorește protecție.

Trade Protect oferă servicii de înregistrare a mărcilor pe teritoriul României, al Uniunii Europene și al Marii Britanii, garantând contractual pentru serviciile asumate.

Scrie un comentariu:

*

Your email address will not be published.

Sellmark Media SRL, CUI 37731328

logo-footer

© 2023 Trade Protect

logo-footer
logo-footer
logo-footer