Cele mai frecvente nelămuriri

I
Ce sunt clasele Nisa?
RClasificarea Internaţională a Mărcilor de la Nisa, cuprinde, structurat pe clase, toate activităţile pe care le poate desfăşura o persoană fizică sau juridică. Primele 34 de clase se adresează celor care sunt producători, iar clasele de la 35 la 45 sunt destinate celor care oferă servicii. Clasele Nisa pot fi vizualizate accesând acest link.
I
Mai pot fi adăugate clase ulterior depunerii cererii de înregistrare?
RLista de produse şi/sau servicii de pe o cerere de înregistrare de marcă deja depusă la OSIM nu poate fi modificată în sensul adăugării de noi produse şi/sau servicii. Dacă se doreşte o astfel de extindere se face o nouă cerere de înregistrare de marcă pentru domeniile (clasele) alese ulterior.
I
Cât timp oferă protecție o marcă?
RPerioada de valabilitate a unei mărci este de 10 ani începând cu data la care a fost depusă cererea de înregistrare, şi poate fi reînnoită pe oricât de multe perioade de 10 ani, cu condiţia achitării taxelor corespunzătoare.
I
Ce etape vor fi parcurse după depunerea cererii de înregistrare a mărcii?
AProcedura de înregistrare a unei mărci parcurge următoarele etape:

  • publicarea cererii termen de maxim șapte zile de la depunere (dacă sunt îndeplinite condițiile legale);
  • următoarele două luni de la publicare se așteaptă observații din partea terților;
  • examinarea de către OSIM a cererii publicate;
  • examinarea opoziției (doar dacă cererea respectivă a făcut obiectul unei opoziții);
  • înregistrarea mărcii și eliberarea certificatului.
I
Cât durează procedura de examinare a mărcii?
RCererea de înregistrare va fi examinată pe fond de către OSIM, hotarând admiterea cererii în tot sau în parte, sau respingerea acesteia, într-un termen de 6 luni de la data publicării cererii.
I
Este posibilă solicitarea unei examinări rapide a cererii mele odată ce a fost depusă?
RDin păcate nu există procedură de examinare urgentă a cererilor de înregistrare de marcă.
I
Când se pot depune observații la înregistrarea unei mărci?
RÎn termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană fizică sau juridică și orice grup sau organism care reprezintă fabricanții, producătorii, furnizorii de servicii, comercianții sau consumatorii pot formula observații scrise privind cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele absolute de refuz prevăzute de lege.
I
Pe ce durată pot apărea opoziții pentru cererea depusă?
ROpoziția la înregistrarea unei mărci poate fi depusă în termen de două luni de la data publicării admiterii acesteia, putând fi invocată pe baza unuia sau mai multor drepturi anterioare, cu condiția ca toate drepturile invocate să aparțină aceluiași titular.
I
Ce taxe se percep de către OSIM?
RPrincipalele taxe care trebuie achitate pentru înregistrarea unei mărci sunt:

  • taxa pentru înregistrarea cererii;
  • taxă pentru publicarea cererii;
  • taxa pentru examinarea de fond a cererii (se achită în maxim 30 de zile termen maxim de plată de la depunerea cererii);
  • taxa pentru eliberarea certificatului de marcă (se achită în maxim 30 zile de la data notificării titularului privind încheierea procedurii de înregistrare a mărcii).
I
Cum ar trebui să fie diferențiat numele unei mărci pentru ca înregistrarea să nu fie respinsă de către OSIM?
RÎn cadrul OSIM, nu vor putea fi înregistrare mărci care conțin exclusiv din cuvinte generale sau uzuale într-un domeniu de activitate și nici mărci identite sau similare cu alte mărci notorii deja înregistrate. Marcă trebuie să aibă „caracter distinctiv intrinsec”, adică trebuie să fie distinctivă, nedescriptivă și să nu conțină cuvinte sau semne uzuale în limbajul curent.
I
Recomandați înregistrarea mărcii pe firmă sau pe persoană fizică?
RAtunci când decideți cine să fie titularul unei mărci țineți cont de avantajele conferite. Marca reprezintă un activ care poate fi vândut, gajat sau evaluat, putând contribui semnificativ la creșterea valorii de piață a întreprinderii deținătoare (persoană juridică) sau va putea genera venituri din chirii în rândul unei persoane fizice/juridice.
I
Pot folosi marca după ce a fost depusă cererea de înregistrare?
RMarca va putea fi folosită în orice stadiu însă țineți cont că acest lucru se va face pe răspunderea solicitantului, nefiind garantată înregistrarea ei.
I
Ce pot face dacă după ce obțin înregistrarea mărcii, constat că altcineva o folosește?
RÎn acest caz primul pas ar fi să-i transmiteți o atenționare prin care să îi semnalați că vă încalcă dreptul protejat, apoi dacă va continua folosirea mărcii, veți putea să-l acționați în instanță.
I
Se poate vinde marca înregistrată?
RDrepturile asupra unei mărci pot fi transmise prin cesiune sau licenţă, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii.
Prin cesiune se înţelege renunţarea la drepturile asupra mărcii, iar prin licenţă se înţelege închirierea pe o anumită perioadă a drepturilor asupra mărcii. În cazul în care s-a procedat la o astfel de transmitere de drepturi, este necesar să se depună la OSIM o cerere de înscriere a cesiunii, însoţită de actul doveditor al schimbării titularului (contractul de cesiune sau de licență, în original) şi să se achite taxa corespunzătoare.

Ai nevoie de informații suplimentare?

Completează formularul de mai jos și-ți răspundem în cel mai scurt timp posibil