Înregistrare mărcă națională în UK

Aspecte care contează

1
Marca înregistrată în UK
reprezintă o marcă națională care conferă protecție pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, care începând cu anul 2020 nu mai face parte din cadrul Uniunii Europene. În vederea înregistrării acesteia, este necesară depunerea cereri de înregistrare la Oficiul de Proprietate Inlectuală (Intellectual Property Office – IPO) din Marea Britanie.

Înregistrarea unei mărci în UK va putea fi facută de către orice persoană fizică sau juridică care are naționalitatea statului UK, al unui stat membru al U.E., al unui stat membru al Convenției de la Paris sau al Organizației Mondiale a Comerțului.

2
Avantajele mărcii înregistrate
  • conferă titularului protecție asupra denumirii și/sau reprezentării grafice a mărcii pentru produsele și/sau serviciile protejate, pe teritoriul unui stat care se bucură de o economie de multe ori mai ridicată decât cea a celor mai dezvoltate țări din U.E., precum și acces la o populație de peste 67 de milioane de locuitori și o rată foarte ridicată a cumpărăturilor online;
  • din punct de vedere contabil, marca reprezintă un activ care poate fi vândut, închiriat, gajat sau evaluat, putând contribui semnificativ la creșterea valorii de piață a întreprinderii deținătoare;
  • în plan comercial, marca este baza strategiei de marketing și vânzări, un postament esențial în contruirea unui brand, generând reputație și o bază stabilă de clienți;
  • conferă o mai mare încredere în fața clienților, partenerilor și furnizorilor și a oricărei părți terțe cu care interacționează.
3
Permisiuni și restricții
În UK pot fi înregistrate cuvinte, sunete, logo-uri, culori sau combinați alte acestora. Există însă restricții pentru înregistrări precum:
  • descrieri generice de bunuri și servicii sau categorii ale acestora;
  • sloganuri prea obișnuite și nedistinctive sau texte derutante;
  • forme generice, solitare, asociate activității business-ului sau a produselor comercializate;
  • folosirea unor embleme sau semne distinctive oficiale, precum stemele;
  • folosirea unor steaguri naționale pentru care nu există drept de utilizare.
4
Durata protecției
Titularul mărcii beneficiază de protecție provizorie încă din momentul depunerii cererii de înregistrare la Oficiul de Proprietate Inlectuală (IPO) din Marea Britanie. Protecția va deveni definitivă odată cu emiterea deciziei oficiale de admitere la înregistrare și a certificatului de înregistrare a mărcii.

O marcă înregistrată oferă protecție pentru o perioada de 10 ani, cu posibilitatea de a fi reînnoită la împlinirea fiecărei perioade de 10 ani, fără a exista o limită cu privire la numărul de reînnoiri posibile.

5
Durata procedurii
Durata procedurii de înregistrare a unei mărci este de aproximativ 4 luni de la momentul depunerii cererii până la emiterea certificatului de înregistrare. Termenul menționat este valabil în cazul în care nu sunt formulate obiecții de către IPO sau de către terți (opoziții sau contestații).

Consiliere specializată

Vrei să înregistrezi o marcă în UK și dorești să elimini orice grijă în această privință? Echipa Trade Protect te poate consilia în cadrul acestui proces.

Costurile de înregistrare a unei mărci la IPO sunt reprezentate de o taxă fixa pentru depunerea cererii și publicarea mărcii. Vor putea exista costuri suplimentare în funcție de numărul de clase NISA pentru care se dorește obținerea protecției.