Înregistrarea mărcii comerciale

Aspecte care contează

1
Marca înregistrată
reprezintă un semn distinctiv, cu sau fără o reprezentare grafică (logo), care serveste la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinând altor persoane. Aceasta nu definește conținutul sau construcția produsului și nici serviciul în sine, ci este semnul de diferențiere al produselor și serviciilor și, nu în ultimul rând, de indicare a furnizorului respectivului produs sau serviciu.

Indiferent ca o numim siglă, logo, brand, denumire de produs sau serviciu, nume de piață, nume de companie, slogan, marca este un instrument foarte puternic și eficient de identificare și protecție a drepturilor comerciale în economia de piață.

2
Deținerea unei mărci
va conferi titularului acesteia un drept exclusiv asupra denumirii și/sau reprezentării grafice a mărcii pentru produsele și/sau serviciile protejate, precum și dreptul de a interzice terților utilizarea mărcii fără consimțământul său explicit. Aceasta poate reprezenta cel mai important activ necorporal pe care se poate baza construirea unui brand, permitând integrarea în siguranță în campaniile de marketing ale titularului acesteia, dar și a creșterea valorii de piață a întreprinderii deținătoare.

Un alt aspect esențial îl reprezintă conferirea în rândul clienților a capacității de distingere în piață a produsului sau serviciului comercializat, față de cele ale firmelor concurente.

3
Tipuri de mărci
Înregistrarea unei marci presupune stabilirea caracteristicilor acesteia înainte de procedura de înregistrare propiu-zisă. În funcție de acestea, vor putea fi stabilite următoarele tipuri de încadrări:
  • Marcă verbală – poate lua forma unui slogan sau a unei denumiri scrise în formă standard, conținând caratere și numere sau secvențe de caractere;
  • Marcă figurativă – reprezentată prin intermediul unei imagini care constă exclusiv în elemente figurative sau într-o combinație de elemente verbale și figurative;
  • Marcă de culoare – utilizată pentru a înregistra o culoare ca element distinctiv al produselor și serviciilor;
  • Marcă tridimensională – reprezentată prin intermediul unei forme tridimensionale;
  • Marcă sonoră – reprezentată prin intermediul unui portativ și MP3;
  • Marcă în mișcare – repezentată prin depunera unui fişier video sau printr-o serie de imagini statice secvenţiale care arată deplasarea sau schimbarea de poziţie;
  • Marcă de poziționare – repezentată de modul specific în care marca este plasată sau aplicată pe produs;
  • Marcă tip desen repetitiv – constă exclusiv dintr-un set de elemente care se repetă periodic;
  • Marcă hologramă – reprezentată prin depunerea unui fişier video sau a unei reproduceri grafice sau fotografice care permit identificarea efectului holografic;
  • Marcă multimedia – reprezentată  de o combinație de imagini și sunet.

Trade Protect vă poate consilia în ceea ce privește înregistrarea unei mărci pe teritoriul României, al Uniunii Europene sau al Marii Britanii.

Marcă Națională - România

Înregistrarea unei mărci naționale vă protejează împotriva contrafacerii și a încălcării drepturilor conferite de marcă pe întreg teritoriul României.

Marcă Comunitară - U.E

Înregistrarea unei mărci comunitare vă conferă protecție în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Marcă Națională - UK

Înregistrarea unei mărci în Marea Britanie constituie un pas primordial dacă doriți să vă extindeți activitatea comercială în această țară non-U.E.

Alegerea tipului de marcă se va face ținând cont în principal de piața căreia se adresează produsele sau serviciile întreprinderii, dar nu în ultimul rând de planul de extindere în afara granițelor tării, pe alte piețe externe, precum și de bugetul alocat protejării celor mai importante elemente de brand.

Pentru o mai bună claritate în alegerea tipului de marcă, te rugăm să ne contactezi pentru a îți oferi informații suplimentare astfel încât să poți lua o decizie cât mai bună pentru nevoile și interesele tale.