Înregistrare marcă comunitară

Aspecte care contează

1
Marca comunitară
prescurtată EUTM, produce aceleași efecte ca marca națională, doar că acestea se extind pe întreg teritoriul Uniunii Europene, nesubstituindu-se mărcii naționale și nici celei internaționale. În vederea înregistrării acesteia, este necesară depunerea unei singure cereri la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) cu sediul în Alicante, Spania.

Marca comunitară va putea fi înregistrată de către orice persoană fizică sau juridică care îndeplinește una dintre următoarele condiții:

  • are naționalitatea unui stat membru al U.E., al unui stat membru al Convenției de la Paris sau al Organizației Mondiale a Comerțului;
  • are domiciliul, sediul sau o întreprindere industrială sau comercială efectivă și serioasă pe teritoriul U.E., pe teritoriul unui stat membru al Convenției de la Paris sau al Organizației Mondiale a Comerțului.
2
Implicații asupra mărcilor naționale
Marcile comunitare deja înregistrate își extind efectele și pe teritoriul noilor state care devin membre ale Uniunii Europene, putând apărea eventuale conflicte cu mărcile care au fost înregistrate pe cale națională înainte de aderarea statului respectiv.

Rezolvarea conflictului dintre marca comunitară și cea națională are la bază vechimea înregistrări acestora. Dacă marca națională a fost înregistrată înaintea celei comunitare, atunci se va putea interzice utilizarea mărcii comunitare în nouă țară membră a U.E.

Dacă marca națională a fost înregistrată ulterior mărcii comunitare, titularul mărcii comunitare poate solicita în instanță anularea mărcii naționale.

3
Avantajele mărcii comunitare
  • înregistrarea mărcii în cadrul tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene, efectuată printr-o singură procedură de înregistrare, simplificată și cu un cost mai mic comparativ cu depunerea cererii separat în fiecare stat membru;
  • plata unei taxe unice în locul plății taxelor individuale către fiecare oficiu național;
  • necondiționarea existenței înregistrării mărcii la nivel național, înainte de a depune cererea de înregistrare la nivelul țărilor membre U.E.;
  • utilizarea mărcii într-un stat membru determină validitatea mărcii în ansamblul U.E. și permite evitarea decăderii mărcii pe motiv de nefolosire pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani de zile;
  • aderarea Comuniății la Protocolul privind Aranjamentul de la Madrid permite un acces mai larg titularilor de marcă care doresc să-și înregistreze mărcile la nivel internațional, permițând ca o cerere de marcă comunitară să constituie baza unei cereri de marcă internațională.
3
Durata protecției
Valabilitatea unei mărci comunitare este de 10 ani și se poate reînnoi nelimitat pe câte o perioadă următoare de 10 ani, cu respectarea termenelor prevăzute de lege și cu plata taxelor aferente.

Modificarea mărcii în timpul procedurii de înregistrare a acesteia sau de reînnoire va fi posibilă decât dacă aceasta nu afectează substanțial marca respectivă.

Consiliere specializată

Vrei să înregistrezi o marcă comunitară și să elimini orice grijă în această privință? Echipa Trade Protect te poate consilia în cadrul acestui proces.

Procedura de înregistrare a unei mărci comunitare cuprinde etapa de depunere a cererii, examinare și publicare a acesteia. Dacă sunt îndeplinite condițiile aferente iar cererea nu a avut formulată nici o opoziție sau opoziția nu a fost adminsă, marca va putea fi publicată ca și marcă comunitară după efectuarea plății de înregistrare a acesteia.