Competiția în cadrul programului Femeia Antreprenor, ediția 2022, a fost una acerbă, dat fiind contextul economic actual și nevoia de investiții în rândul entităților economice. Programul de finanțare s-a desfășurat în decursul a 30 de zile lucrătoare în perioada 18.08.2022-30.09.2022.

Participanții care vor primi finanțarea și-au asumat cu siguranță atingerea pragului maxim de punctaj, aspect care implică inclusiv îndeplinirea criteriului aferent componentei de inovare a proiectului, declarând pe propria răspundere, sub sancțiunea neacordării ajutorului financiar nerambursabil că până la momentul decontului vor prezenta dovada înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) a unui drept de proprietate industrială.

Ce opțiuni au la dispoziție antreprenoarele pentru a-și îndeplini angajamentul?

Drepturile de proprietate industriala sunt reprezentate de mărci, indicațiile geografice, brevete, desene sau modele înregistrate la OSIM.

Ținând cont de faptul că perioada de implementare a proiectelor va fi de maxim 1 an de zile de la data semnării contractelor de finanțare, recomandăm optarea pentru înregistrarea unei mărci pe teritoriul țării noastre. Un alt aspect de care trebuie ținut cont îl reprezintă valoarea mai mică a taxelor ce trebuie achitate către OSIM în raport cu cele existente pentru dobândirea celorlalte tipuri de proprietăți industriale.

Există mai multe tipuri de mărci despre care veți putea găsii detalii aici, însă cele mai des întâlnite în practică sunt mărcile reprezentate de cuvinte, litere, numere sau combinații ale acestora, precum și de inscripții grafice (siglă/logo/emblemă) alb-negru sau color, care au caracter unic.

Care sunt pașii ce vor fi parcurși pentru înregistrarea mărcii la OSIM?

Înainte de începerea oricărui demers în relația cu OSIM, agenția noastră va parcurge următorii pași:

  1. Stabilirea clasei/claselor NISA pentru care se dorește obținerea protecției;
  2. Efectuarea unei cercetări de anterioritate la nivel de denumire aleasă;
  3. Analizarea caracterului descriptiv și distinctiv al mărcii, pentru a evita cazurile de nulitate absolută din partea OSIM.

Din punct de vedere procedural, pentru înregistrarea unei mărci naționale, se parcurg următorii pași:

  • înregistrarea cererii de marcă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM);
  • publicarea online a cererii de marcă în Buletinul de Proprietate Industrială (BOPI) – Secțiunea Mărci.

Publicarea se realizează în termen de aproximativ 7 zile de la data depunerii cererii. După publicare va exista un termen de 2 luni în care terții interesați pot depune observații.

  • examinarea cererii de marcă de către OSIM în termen de 6 luni de la depunerea cererii;
  • publicarea online a mărcii admise în Buletinul de Proprietate Industrială – Secțiunea Mărci.

După publicare va exista un termen de 2 luni în care terții interesați pot depune opoziții.

  • înregistrarea mărcii în Registrul Mărcilor și Eliberarea certificatului de marcă.

În cazul în care nu vor fi depuse opoziții, observații sau contestații, marca poate fi admisă la înregistrare în aproximativ 6-7 luni de la data depunerii cererii. Certificatul de Înregistrare va fi emis și transmis în aproximativ 9-12 luni de la data depunerii cererii.

De ce recomandări să țineți cont?

Recomandări legate de nume și logo

Pentru programul “Femeia Antreprenor” este recomandat ca solicitantul să își înregistreze un nume și/sau logo inovativ, cât mai diferențiat de cele din piață sau neasemănător cu cele comune din mediul online, tocmai pentru ca procesul de înregistrare a mărcii sa fie unul cât mai sigur, fără opoziții sau alte refuzuri din partea OSIM.

Alege înregistrarea unui nume pentru produse sau servicii pe care societatea le-ar produce, comercializare sau presta, indiferent de rezultatele finale din cadrul programului de finanțare.

Recomandări legate de costuri

În luarea unei decizii, vă rugăm să aveți în vedere că în cazul unei mărci naționale, o marcă cu element grafic alb-negru este mai puțin costisitoare decât una cu element grafic color și vă dă posibilitatea practică de a o folosi ulterior în orice combinație de culori veți alege.

Costurile aferente înregistrării unei mărci naționale diferă în funcție de tipul acesteia, putând fi vorba despre o marcă verbală (formată numai din cuvinte) sau cu element grafic alb-negru (figurativă alb/negru) sau cu element grafic color (figurativă color), precum și de numărul de clase (produse si/sau servicii) pentru care doriți protecție.

Recomandări legate de orizontul de timp

Chiar dacă perioada de implementare a proiectele este de 1 an de zile de la semnarea contractelor (neîncepută momentan), urgentarea procedurii de înregistrare va conferi o mai mare siguranță pe tot parcursul implementării dar și reducerea din cheltuielile cu dobânzile generate de creditul punte, având posibilitatea solicitării decontului într-un termen mai scurt.

Trade Protect oferă servicii de înregistrare a mărcilor pe teritoriul României, al Uniunii Europene și al Marii Britanii, GARANTÂND CONTRACTUAL pentru serviciile asumate. Solicită gratuit mai multe detalii privind procedura de înregistrare!

Scrie un comentariu:

*

Your email address will not be published.

Sellmark Media SRL, CUI 37731328

logo-footer

© 2023 Trade Protect

logo-footer
logo-footer
logo-footer