Clasificarea NISA

Clasificarea NISA a Produselor și Serviciilor

(Ediția a 11-a, Versiunea 2020)

Clasele cuprinse între 1-34 sunt destinate produselor

Clasele cuprinse între 35-45 sunt destinate serviciilor

Clasa 1Produse chimice pentru utilizare în industrie, ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură, horticultură şi silvicultură; răşini articificiale neprelucrate, materiale plastice neprelucrate; compoziţii pentru stingerea şi prevenirea incendiilor; preparate pentru călirea şi lipirea metalelor; substanţe pentru tăbăcirea pieilor şi a blănurilor de animale; adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi alte materiale de umplere; compost, bălegar, îngrăşăminte; preparate biologice pentru utilizare în industrie şi ştiinţe.
Clasa 2Vopsele, vernisuri şi lacuri; produse pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului; coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire, marcare şi gravare; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de folie şi pulbere pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.
Clasa 3Preparate cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale; pastă de dinţi nemedicinală; parfumuri, uleiuri esenţiale; preparate de albire şi alte substanţe de spălare; preparate de curăţare, lustruire, degresare şi abrazive.
Clasa 4Uleiuri industriale şi unsori, ceară; lubrifianţi; compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului; combustibili şi surse de iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
Clasa 5Preparate farmaceutice, medicale şi veterinare; preparate sanitare pentru scopuri medicale; substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru sugari; suplimente dietetice de uz uman şi veterinar; plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi; produse pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
Clasa 6Metale comune şi aliaje ale acestora, minereuri; materiale metalice pentru structuri şi construcţii; construcţii metalice transportabile; cabluri şi fire neelectrice din metal comun; fierărie, articole mici din armătură metalică; containere din metal pentru depozitare sau transport; seifuri.
Clasa 7Maşini, maşini-unelte; unelte acţionate electric; motoare, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; cuplaje şi componente de transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; unelte agricole, altele decât uneltele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate.
Clasa 8Unelte şi ustensile de mână, acţionate manual; tacâmuri; arme de mână, cu excepţia armelor de foc; aparate de ras.
Clasa 9Aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, navigaţie, topografie, fotografie, cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire, măsurare, semnalizare, detectare, testare, inspectare, salvare şi învăţare; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuţia, transformarea, acumularea, reglementarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii sau datelor; suporturi de date stocate sau descărcabile, software pentru computere, suporturi de stocare digitale sau analog; mecanisme pentru aparate care funcţionează cu fise; case de marcat; dispozitive de deteriorării lemnului; coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire, marcare şi gravare; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de folie şi pulbere pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă. calculat; computere și dispozitive periferice pentru computere; costume pentru scufundări; măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate de respirat pentru înot subacvatic; dispozitive pentru stingerea incendiilor.
Clasa 10Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale de sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru persoanele cu handicap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi articole pentru sugari; aparate, dispozitive şi articole pentru activitate sexuală.
Clasa 11Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz sanitar.
Clasa 12Vehicule; aparate de deplasare pe uscat, în aer sau pe apă.
Clasa 13Arme de foc; muniţie şi proiectile; explozivi; artificii.
Clasa 14Metale preţioase şi aliaje ale acestora; bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase; ceasornice şi instrumente pentru măsurarea timpului.
Clasa 15Instrumente muzicale, pupitre pentru note şi pupitre pentru instrumente muzicale; baghete pentru dirijori.
Clasa 16Hârtie şi carton; tipărituri; articole de legătorie; fotografii; articole de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; adezivi pentru papetărie sau de uz casnic; materiale de desen şi materiale pentru artişti; pensule; materiale didactice şi educative; folii de plastic pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi împachetat; caractere tipografice, forme de tipar.
Clasa 17Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică, neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori pentru toate aceste materiale; materiale plastice şi răşini în formă extrudată pentru utilizare în fabricare; materiale de etanşare, umplere şi izolare; ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile, nemetalice.
Clasa 18Piele şi imitaţii de piele; piei de animale şi piei brute; bagaje şi genţi de transport; umbrele de ploaie şi de soare; bastoane; bice, harnaşament şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale.
Clasa 19Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi construcţii; ţevi rigide cu excepția celor de metal pentru construcţii; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente, nemetalice.
Clasa 20Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri; containere, nemetalice, pentru depozitare sau transport; os neprelucrat sau semiprelucrat, corn, os de balenă sau sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar.
Clasa 21Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de bucătărie; vase de gătit şi articole pentru masă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor; piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole de curăţare; sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru construcţii; sticlărie, porţelan şi lut.
Clasa 22Frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; copertine din materiale textile sau sintetice; vele; saci pentru transportul si depozitarea materialelor în vrac; materiale de căptuşire, amortizare şi de umplutură, cu excepţia hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor plastice; materiale textile fibroase brute şi înlocuitori ai acestora.
Clasa 23Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele textile.
Clasa 24Textile şi înlocuitori pentru textile; lenjerie de uz casnic; perdele din material textil sau plastic.
Clasa 25Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea capului.
Clasa 26Dantelă, şnur şi broderie,produse de mercerie, panglici şi funde; nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie; flori artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr fals.
Clasa 27Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi alte materiale pentru acoperirea pardoselilor existente; carpete agăţate pe pereţi (nu din materiale textile).
Clasa 28Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment; aparate pentru jocuri video; articole de gimnastică şi de sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
Clasa 29Carne, peşte, păsări de curte şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi coapte; jeleuri, gemuri, compoturi; ouă; lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate; uleiuri şi grăsimi alimentare.
Clasa 30Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială; orez, paste şi tăiţei; tapioca şi sago; făină şi preparate din cereale; pâine, produse de patiserie şi produse de cofetărie; ciocolată; îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile; zahăr, miere, melasă; drojdie, praf de copt; sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate;; oţet, sosuri şi alte condimente;; gheaţă (apă îngheţată).
Clasa 31Produse agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere brute şi neprocesate; grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi flori naturale; bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ.
Clasa 32Bere; băuturi non-alcoolice; ape minerale şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
Clasa 33Băuturi alcoolice cu excepţia berii; preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
Clasa 34Tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi trabucuri; ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru fumători; articole pentru fumători; chibrituri.
Clasa 35Publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de birou.
Clasa 36Asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare.
Clasa 37Servicii de construcţii; servicii de instalaţii şi reparaţii; extracţii miniere, forare pentru petrol și gaze.
Clasa 38Servicii de telecomunicaţii.
Clasa 39Transport; ambalarea şi depozitarea bunurilor; organizarea de călătorii.
Clasa 40Tratarea materialelor; reciclarea gunoaielor și deșeurilor; filtrarea aerului și tratarea apei; servicii de imprimare; conservarea alimentelor și a băuturilor.
Clasa 41Educaţie; furnizarea de instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.
Clasa 42Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea; analize industriale, servicii de cercetare industrială şi design industrial; servicii de control și autentificare a calității; proiectarea şi dezvoltarea de componente hardware şi software ale calculatorului.
Clasa 43Servicii de furnizare de alimente şi băuturi; cazare temporară.
Clasa 44Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane şi animale; servicii de agricultură, acvacultura, horticultură şi silvicultură.
Clasa 45Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii personale şi sociale prestate de terţi pentru a satisface nevoile persoanelor.